Detecteer inklimmers / verstekelingen / illegale lifters zonder handmatige of passieve inspectie én zonder dat de bestuurder zijn voertuig hoeft te verlaten.

Voertuigcontrole is een belangrijk onderdeel van grenscontrole; zowel op internationale luchthavens zoals Schiphol, de Rotterdamse haven en ook aan de grenzen. Veelal betekent vrachtcontrole – of het nu met X-ray of handmatige inspectie is – een tijdrovende controlemaatregel om verboden goederen of illegaal transport van personen tegen te gaan (ook wel inklimmers, verstekelingen of illegale lifters genoemd).
In maart en juni 2019 is gebleken dat er een significante toename is van verstekelingen in onder andere de Rotterdamse haven. In 2018 zijn er maar liefst (!) 1371 inklimmers uit trailers en containers gehaald. In 2017 waren dit er 944; een extreme stijging dus. De Politie, Douane en Koninklijke Marechaussee hebben hier hun handen vol aan. Gelukkig is nu controle op bovengenoemde illegale praktijken veel kostenefficiënter en sneller!

De nieuwste ontwikkeling op het gebied van X-ray vrachtinspectie is doorgemaakt met de introductie van de hoog energie HXP vrachtinspectie scanner van Astrophysics. De X-ray technologie scant in enkele seconden een volledige vrachtwagen, waarbij de bestuurder mag blijven zitten. Zonder bijkomstige gezondheidsrisico’s voor de bestuurder. Verstekelingen zijn hierdoor direct zichtbaar, hetgeen de tussenkomst van opsporingsdiensten potentieel vaker overbodig maakt bij deze opsporingen. Bijkomstige voordelen zijn betere waarborging van de veiligheid, omdat illegale personen tegengehouden worden en economisch voordeel door direct bij de bron aan te pakken.

Reguliere inspectie met honden is tegenwoordig niet voldoende. Daarnaast is de hond na een tijd moe en biedt geen continuïteit. Patrouilleren met een meervoudig team van inspecteurs is kostbaar; beide preventiemaatregelen bieden geen 100% garantie op het tegenhouden van illegale ‘lifters’.

HXP “It takes seconds to scan a truck but can take hours to search one” aldus Astrophysics.


Concurreren met de grote Europese havens – technologische voorsprong biedt kansen

De nummer vier van ‘s werelds grootste havens ter wereld – De Rotterdamse Haven – ondervindt de laatste jaren hevigere concurrentie van de havens Antwerpen en Hamburg. Om het containertransport dat overgaat op en van vrachtwagens verder te bevorderen, is een snellere en kostenefficiëntere vrachtinspectie essentieel.

High Energy röntgenbeeld vrachtwagen - HXP vrachtwagen / container scanner - Astrophysics - PEO security

High Energy röntgenbeeld vrachtwagen – HXP vrachtwagen / container scanner – Astrophysics – PEO security

High Energy röntgenbeeld 2 vrachtwagen - HXP vrachtwagen / container scanner - Astrophysics - PEO security

High Energy röntgenbeeld 2 vrachtwagen – HXP vrachtwagen / container scanner – Astrophysics – PEO security

 

Gescande vracht met mixed cargo

Over de HXP vrachtwagen en container scanner

De Astrophysics HXP is een (X-ray) Röntgen scanner poort om vrachtwagens, containers en voertuigen direct te inspecteren op illegale lifter (inklimmers/verstekelingen), smokkelwaar, wapens, explosieven, frauduleuze handelsgoederen en andere veiligheidsbedreigingen.

Met een eenvoudig doorgangsproces, automatische bediening en hoge doorvoer, is handmatige/reguliere inspectie bijna niet meer nodig en de afhandelsnelheid van groot volume vrachtinspecties groter.

Voordelen HXP vrachtwagen / container poort scanner:

 • detecteert inklimmers / verstekelingen / illegale lifters;
 • X-ray weergave in enkele seconden; verhoogt de doorvoer aanzienlijk;
 • verwaarloosbare stralingsdosis.

Karakteristieken:

 • tunnelhoogte: 5 meter;
 • scant 150 vrachtwagens per uur;
 • compact ontwerp; neemt weinig ruimte in beslag;
 • redundante sensoren voor veilige bestuurderspassage;
 • penetratie staal > 300 mm;
 • poort is geoptimaliseerd voor containers;
 • camera uitlezers (optioneel);
 • uit te breiden met extra werkstations/

Toepassingsgebieden:

 • grenscontrole (douane / Koninklijke Marechaussee);
 • havens (Rotterdamse Haven);
 • luchtvaart (Schiphol).

Bronnen:

https://nos.nl/artikel/2287529-politie-en-marechaussee-zoeken-naar-inklimmers-in-rotterdamse-haven.html

https://www.rijnmond.nl/nieuws/179661/Politie-haalde-vorig-jaar-1371-inklimmers-uit-trailers-en-containers

Specialisten

Fabrikanten

Astrophysics Inc.

Turn key röntgen inspectiesystemen voor post en kleine pakketten, reis bagage, mobiele cargo screening en bij behorende metaaldetectie apparatuur. ...